Tag Archives: Labanfood

Khai trương cửa hàng thứ 2 La Bàn Food+ khu vực Hải Châu

Ngày 28.11.2020 La Bàn Corp đã khai trương La Bàn Food+ tại địa chỉ 16 Hoàng Thúc Trâm, Hải Châu, Đà Nẵng. Đây là cửa hàng thứ hai thuộc chuỗi cửa hàng thực phẩm thiết yếu của La Bàn Food. Cửa hàng thứ 2 của La Bàn Food+ được mở sau 8 tháng kể từ […]