CÔNG TY CỔ PHẦN LABAN CORP

Công ty cổ phần Laban Corp được chính thức thành lập từ ngày 10.11.2019. Tiền thân Labancorp là đội ngũ nhân sự La Bàn Tour. La Bàn corp hoạt động trong lĩnh vực Du Lịch và Thực phẩm

Lĩnh vực kinh doanh du lịch: La Bàn tour, La Bàn Go

  • Tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước.
  • Xây dựng các kênh bán dịch vụ du lịch trực tuyến.
  • Xây dựng các kênh thông tin thú vị cho khách du lịch.
  • Du lịch trực tuyến. 

Lĩnh vực kinh doanh ngành thực phẩm: 

  • Laban Food: Cung cấp, sản xuất thực phẩm nhập khẩu cho nhà hàng, quán ăn.
  • Laban Mart: Chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm thiết yếu

CÁC THƯƠNG HIỆU

Labancorp luôn nỗi lực xây dựng các thương hiệu tử tế, chuyên nghiệp với việc tiên phong áp dụng nhiều công nghệ mới nhất.